Zawartość koszyka
 • Nie dodano żadnych produktów do koszyka.
Wartość zamówienia: 0,00

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRZEZINA spółka jawna
  z siedzibą w Katowicach, ul. Chrobrego 29, kod pocztowy 40-881, adres e-mail: rodo@aptekarodzinna.pl, tel. 695995526
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie zostały pozyskane podczas procesu rejestracji.
 3. W formularzu rejestracyjnym dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe moga być przekazywane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usługi, np. poczcie, firmom kurierskim, firmom obsługującym transakcje płatnicze, itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe moga być przetwarzane przez podmioty zapewniającą obsługę techniczną, prawna i księgową naszej firmy w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania usług i/lub wymaganym przez prawo.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku danych rozliczeniowych do czasu niezbędnego dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.